Demo image
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको लागि नयाँ खाता सृजना गर्न साइन अप गर्नुहोस् अथवा लग इन गर्नुहोस्।

निवेदन भर्नुहोस्

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड

खाताको नाम: NEPAL RAILWAY COMPANY LIMITED(AAMDANI KHATA) 

खाता नम्बर: 01300105201456

एभरेस्ट बैंक लिमिटेड

अनलाइन बैंक ट्रान्सफर/ Connect IPS तथा eSewa/Khalti जस्ता वालेटबाट ट्रान्सफर गरेको भए ट्रान्सफर सफल भईसकेपछिको Transfer Receipt को फोटो वा PDF भौचरको स्थानमा अपलोड गर्नुहोला । भौचर नम्बर उपलब्ध नभए Transaction Number उल्लेख गर्नुहोला ।

 

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना

उदाहरणको लागि: